KOPPEN

Zwarte albast, een poging om  hoofden te maken, steeds andere hoofden. Als ze klaar zijn, zijn het individuen die niet alleen staan. Ze verhouden zich tot elkaar. Tijdens een expositie mogen bezoekers ze steeds in een andere relatie tot elkaar zetten. Wat hen bindt: ze verlangen naar contact.